قیطریه

خدمات پزشکی در منزل با زی با مهر

خدمات پزشکی در منزل با زی با مهر

ضرورت انجام خدمات پزشکی در منزل بدن انسان دائما نیاز به مراقبت و رسیدگی دارد. مخصوصا در مواردی که بیماری، ناتوانی یا ضعفی برای بدن ایجاد شود، نیاز به مراقبت بیشتر می شود. در چنین شرایطی، علاوه بر مراقبت و رسیدگی، فرد نیاز به دریافت خدمات پزشکی خواهد داشت. چرا که اگر هرگونه معاینه، معالجه…

استخدام پرستار در محله های منطقه 1 تهران

استخدام پرستار در محله های منطقه 1 تهران

بسیاری از خانواده ها برای مراقبت از سالمندان، کودکان، بیماران و افراد معلول به استخدام یک پرستار کودک و بزرگسال مطمئن نیاز دارند. در این شرایط، مهم است که یک مراقب خوب و واجد شرایط برای سپردن عزیزانتان به او انتخاب کنید. برای تضمین خدمات مراقبتی کافی و کارآمد، رزومه فرد مراقب باید قابل تایید…