خوراکی

انواع خوراکی های مضر برای بدن انسان

انواع خوراکی های مضر برای بدن انسان

بعضی از خوراکی ها اگر باهم خورده شوند باعث ایجاد حساسیت غذایی، می‌شوند و جزء خوراکی های مضر به حساب می‌آیند. از جمله نشانه های حساسیت غذایی می توان به خارش پوست _ کهیر _ تحریک های پوستی _ تغییرات تنفسی یا حالت خفگی اشاره نمود. خوردن همزمان بعضی از خوراکی ها با یکدیگر، باعث…