مدیریت مامایی مراقبت بارداری - مرکز مراقبت پرستاری در منزل زی با مهر

مدیریت مامایی مراقبت بارداری

ماما به چه کسی گفته می‌شود؟

قبل از شرح خدمات مامایی در منزل باید به توضیح این بپردازیم که در اصل ماما چه کسی است؟

ماما به کسی گفته می‌شود که به‌صورت تجربی و یا حرفه‌ای به زنان باردار در امر زایمان کمک کرده و کارهای ضروری جهت به دنیا آمدن نوزاد را در زمان بارداری و در هنگام زمان زایمان انجام می‌دهد.
اکنون مامایی یکی از رشته‌های شاخه علوم پزشکی بوده و در دوران بارداری و در زمان زایمان به خود فرد باردار و خانواده وی کمک و مشاوره می‌دهد

پرستار در منزل
Call Now Buttonتماس با ما