سونوگرافی - مرکز مراقبت پرستاری در منزل زی با مهر

سونوگرافی

بدن انسان از بافت های مختلفی تشکیل شده است که هر کدام از قسمت‌ها توانایی بازتابش امواج صوتی را دارند و در هر قسمت متفاوت است که ممکن است بعضی از آنها این امواج را بیشتر و بعضی کمتر منعکس می‌کنند. بنابراین شکل و نوع بازتاب امواج سونوگرافی به بافت‌های تشکیل دهنده بدن بستگی دارد. امواج باز تابیده شده از بدن توسط کامپیوتر تجزیه و تحلیل می‌شود و در نهایت به تصویر تبدیل می‌شود. پزشک متخصص سونوگرافی این تصاویر را روی مانیتور چک می‌کند. در سونوگرافی بافت‌های نرم بدن قابل تشخیص است و مشکلات استخوان قابل تشخیص نمی‌باشد. سونوگرافی به دو صورت دو بعدی و سه بعدی انجام می‌شود و میتوان تصویر سونوگرافی اندام را در حال فعالیت مشاهده کرد.

برای دریافت مشاوره مربوط به انتخاب پزشک متخصص سونوگرافی میتوانید به‌صورت شبانه روزی با ما تماس بگیرید

پرستار در منزل
Call Now Buttonتماس با ما