سونداژ - مرکز مراقبت پرستاری در منزل زی با مهر

سونداژ

سونداژ ادراری عبارت است از قراردادن یک لوله باریک و توخالی در پیشابراه و مثانه فرد. سوند گذاری یک روند استریل است و باید در شرایط استریل انجام شود.

 اهداف و موارد استفاده:

  1. -نمونه برداری از ادرار جهت بررسی آزمایشگاهی مانند بررسی عفونت
  2.  -تخلیه مثانه زمانی که فرد قادر به انجام آن نباشد
  3. -کنترل نحوه عملکرد کلیه ها در طی عمل جراحی و مدتی که فرد در بیمارستان بستری است
  4. – (کنترل تعادل مایعات)ورودی و خروجی( در طی دوران بیماری )
  5. -خالی نگداشتن مثانه در طی عمل جراحی

انجام دادن  و گذاشتن ، سونداژکاری دشوار و مشروط به احتیاط است برای تعویض و یا گذاشتن سونداژ میتوانید با ما تماس بگیرید تا پرستاران ما در اسرع وقت به شما رجوع کنند.

پرستار در منزل
Call Now Buttonتماس با ما