رادیولوژی - مرکز مراقبت پرستاری در منزل زی با مهر

رادیولوژی

رادیولوژی در منزل 

مرکز مراقبت های پرستاری زی با مهر ارائه دهنده خدمات رادیولوژی در منزل، رادیوگرافی در منزل، رادیولوژی پرتابل، سونوگرافی و الکتروکاردیوگرافی می باشد. ارئه خدمات تصویر برداری در منزل است.
پرستار در منزل
Call Now Buttonتماس با ما