تعبیه لوله معده - مرکز مراقبت پرستاری در منزل زی با مهر

تعبیه لوله معده

زمانی که بیمار به دلایل مختلف قادر به تغذیه کافی و کامل از طریق دھان نباشد، نیاز به لوله گذاری داخل معده پیدا می کند. گاستروستومی یک روش جراحی براي ایجاد سوراخی در معده با ھدف رساندن غذا و مایعات می باشد. یکی از روشھاي گاستروستومی دائم پگ گذاری است.

 مراقبت ھای قبل از لوله گذاری داخل معده

-ھفته قبل از موعد گذاشتن پگ از مصرف آسپرین و رقیق کننده خون خودداري شود.

-از 8 ساعت قبل، از خوردن و آشامیدن پرھیز شود.

-در صورتی که بیمار شما دندان مصنوعی دارد آن را قبل از عمل خارج کند.

مرکز مراقبت پرستاری زی با مهر با در نظر گرفتن درخواستش شما عزیزان این خدمات را فراهم آورده است تا بتوانید در آرامش له امور خود رسیدگی کنید 

پرستار در منزل
Call Now Buttonتماس با ما