اکسیژن تراپی

اکسیژن درمانی در اکسیژن تراپی، گاز را با فشار بیش از آنچه در اتمسفر محیطی وجود دارد به بیمار می دهند با تجویز اکسیژن و درمان هیپوکسمی، میتوان از هیپوکسی بافتی جلوگیری کرد

مرکزپرستاری زی با مهر با اعزام پرستاران ماهر به صورت شبانه روز این امور را برای شما عزیزان راحت کرده است

Call Now Buttonتماس با ما