واکسن زدن در خانه

خدمات پزشکی در منزل با زی با مهر

خدمات پزشکی در منزل با زی با مهر

امروزه با وجود مشغله‌ زیاد و دور بودن راه ها، بسیاری از افراد قادر به رسیدگی از عزیزانشان نیستند. عزیز خانواده ممکن است سالمند ، بیمار و یا حتی کودک باشد. همچنین افراد نمی توانند با مشغله های فراوانی که دارند، ساعاتی از روز و یا شب را به مراقبت و نگهداری از عزیزشان بپردازند….

خدمات زدن واکسن در منزل

خدمات زدن واکسن در منزل

بهداشت عمومی کشور متعهد است که واکسن های مورد نیاز مردم از جمله واکسن کووید-19 را برای همه افراد در دسترس قرار دهد. این موضوع همچنین شامل افرادی می‌شود که ممکن است به دلیل مشکلات مختلف، دسترسی به مراکز واکسیناسیون و کلینیک‌های واکسیناسیون را نداشته باشند. اینجاست که با کمک مرکز پرستاری زی با مهر…