نوزاد

ماساژ شکم نوزاد

ماساژ شکم نوزاد

ماساژ شکم نوزاد ( رکاب زدن) نوزادان از دل درد، نفخ، کولیک و گازهای معده رنج می برند. با ماساژ شکم نوزاد به تمامی آنها پایان بخشید و آرامش را به نوزاد و خودتان هدیه کنید. ماساژ شکم نوزاد، نقش بسیار موثری در کاهش دل درد، نفخ و گازهای معده نوزاد دارد. حتی با ماساژ…