زوال عقل

خوردن کرنبری از ابتلا به زوال عقل پیشگیری میکند

خوردن کرنبری از ابتلا به زوال عقل پیشگیری میکند

مطالعات نشان میدهد؛ «کرنبری» از ابتلا به زوال عقل پیشگیری میکند ▫️طبق یک مطالعه جدید، افراد مسن سالمی که به طور منظم کرنبری میخورند، ممکن است حافظه و عملکرد مغز بهتری داشته باشند و همزمان کلسترول شان کاهش یابد. دکتر «دیوید ووزور»، محقق ارشد از دانشگاه ایست آنگلیا نورویچ بریتانیا، میگوید: «یافته‌ها بسیار دلگرم‌کننده هستند،…