تزریق سرم در منزل

تزریق سرم در منزل

تزریق سرم در منزل

تزریق سرم در منزل بی شک یکی از دغدغه های بیماران علی الخصوص کهنسالان و همراهان آنها می باشد. چرا که بیماری و یا کهولت سن، توان و قوای جسمانی را به شدت کاهش می‌دهد. همینطور چنین وضعیت هایی آستانه تحمل افراد را تا حد زیادی پایین می آورد. در این مواقع اکثر بیماران و…