مهاجرت پرستاران به کشورهای دیگر

در حال حاضر در سراسر جهان معضل کمبود پرستار وجود دارد و حتی کشورهای پیشرفته نیز با کمبود پرسنل پرستار روبرو هستند. تقریباً تمام کشورهای جهان برای بهبود این وضعیت به پرستاران خارج از کشور از طریق سیستم مهاجرت پرستاران از سایر کشورها روی می آورند.

پرستاران یکی از مهم ترین بخشهای نیروی انسانی در سیستم مراقبت های بهداشتی هستند و مهاجرت پرستاران ، هم کشورهای مبدا و هم کشورهای مقصد را تحت تأثیر قرار می دهد.

کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. زارعیان ، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران می گوید: سیر مهاجرت پرستاران به خارج از کشور کماکان ادامه دارد و بر اساس آخرین خبری که در دست دارم درخواست مهاجرت ماهانه… ادامه مطلب را مطالعه بفرمائید: مهاجرت پرستار به کشورهای دیگر

نوشته قبلی
نوشته بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.